oficiální web města

Na základě žádosti zveřejňujeme leták vysvětlující jednotlivé informace na nově instalovaných dodatkových tabulích na většině autobusových zastávek v Královehradeckém kraji (pokud prozatím nejsou umístěny, bude tak učiněno v průběhu letošního roku).

Dodatkové tabule