oficiální web města

Miletín, městečko v Miletínské kotlině, severovýchodně od Hořic v Podkrkonoší. Připomíná se od roku 1124, kdy ve vodním hradu kníže Vladislav I. vítal sv. Ottu biskupa Bamberského. Ves vznikla v podhradí. Od roku 1241 byla majetkem řádu německých rytířů až do husitských válek roku 1410. Z těchto dob se zachovaly podzemní místnosti a chodby. V dalších dobách se vystřídala řada majitelů, mezi nimi i rod Valdštejnů. Roku 1560 ves povýšena na město. Roku 1846 město téměř celé vyhořelo a po požáru bylo znovu obnoveno.

V roce 1890 měl Miletín ve 229 domech 1585 obyvatel, s Rohoznicí a přilehlými osadami dokonce 2266 obyvatel. O dvacet let později dokonce 1692 obyvatel a celá aglomerace neuvěřitelných 2397 obyvatel. Poté se už počet obyvatel města Miletín snižoval na 1203 obyvatel v roce 1950, až k dnešním cca 900 obyvatelům.

letecká fotografie města Miletín

Barokní zámek [více o zámku] postavený v letech 1693 až 1701 hradeckým stavitelem K. M. Klupfem na místě vodního hradu, byl po požáru roku 1609 obnoven a roku 1847 empírově upraven. Anglický park v jeho okolí zřídil Alexandr kníže Schönburg – Hartenstein roku 1881. Rozloha parku je 9,2 ha a roste zde velké množství jehličnatých i listnatých stromů, např. smrk sivý, smrk dvoubarvý, lapina jasanolistá, klokoč zpeřený, wistárie čínská. Zámek je dnes nepřístupný.

fotografie Miletínského zámku

Před zámkem stojí gotický kostel Zvěstování P. Marie [více o kostelu] ze 13. století. Byl rozšířen roku 1607, opravován v letech 1662 a 1766. Po požáru roku 1846 regotizován a rozšířen na západní straně A. Cechnerem v roce 1899. Prohlídku možno objednat předem.

Hranolová dvoupatrová zvonice Miletínská věž [více o zvonici] u kostela byla pravděpodobně vstupní věží řádového domu německých rytířů. V roce 1997 byly zakoupeny tři zvony z darů Aloise Hlavatého a občanů. Původní zvony byly zničeny za druhé světové války. Zasvěcení zvonů Sv. Josefu, Sv. Václavu a Panně Marii. Věž není pro veřejnost přístupná.

fotografie kostela a věže v Miletíně

Miletínské lázně [více o lázních] měly místní význam a sloužily k odpočinku v malebné přírodě. Barokní kaple z roku 1750. Dnes je k vidění pouze studánka s údajně léčivou vodou.

lázně Miletín - fotografie kaple

Dne 4. července 1956 byla na území Miletínské bažantnice vyhlášena státní přírodní rezervace. Důvodem k ochraně bylo uchování zbytku přirozené geobiocenózy typické pro oblast Podzvičinska. Předmětem ochrany jsou staré dubové jaseniny, polopřirozené louky s vlhkomilnými až mokřadními společenstvy rostlin a živočichů, ale i přilehlé rybníky. Při procházce se seznámíte se zajímavostmi rezervace na informačních tabulích.