oficiální web města

Víceúčelový dům, Spolkový dům, Zelený dům nebo prostě Pětka

Tak obyvatelé označují nově zrekonstruovaný dům na náměstí. Ještě v roce 2009 to byla zbořenina, která dělala ostudu celému městu. Do dnešní krásy se dům povedlo dovést díky tomu, že se městu podařila získat dotace z Regionálního operačního programu NUTUS II – Severovýchod.V zimě 2010 proběhlo výběrové řízení, které vyhrála firma Matex Hradec Králové. Ještě na sklonku zimy se začalo s bouracími pracemi a s vyklízením objektu. Práce šly všem od ruky, jako na drátku. Firma pracovala rychle a odborně. Dá se říci, že vše proběhlo v pořádku. Byl jenom jeden problém ve chvíli, kdy spadl západní štít budovy. Naštěstí se nikomu nic nestalo a mohlo se pokračovat dál.

Součástí dotace bylo také vybavení budovy nábytkem a elektronikou. Stejně jako terénní úpravy okolí budovy – vybudování chodníků a oplocení. V budově získala své zázemí městská knihovna. Nachází se zde kromě knihovny vstupní místnost, kuchyňka, spolkový a besední sál, dvě klubovny spolků, galerie Miletína a sociální zařízení.

Samotné předání budovy veřejnosti dne 23. října 2010 bylo zahájeno kulturním programem v přeplněném sále Sousedského domu
a poté ve Spolkovém domě přestřižením pásky zástupci spolků a sdružení města Miletín. Od samého počátku je dům hojně využíván.

O akcích, konaných ve Spolkovém domě, se dočtete zde