oficiální web města

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

odpověď dle zákona č.106/1999Sb.

17.04.2024

02.05.2024

Veřejné zasedání č.2/2024

15.04.2024

30.04.2024

Veřejná vyhláška FÚ – hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí 2024

12.04.2024

15.05.2024

Rozpočtové opatření č. 1/2024

11.04.2024

Stanovení přechodné úpravy provozu Úhlejov – Třebihošť

09.04.2024

24.04.2024

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP

08.04.2024

23.04.2024

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

05.04.2024

Veřejná vyhláška – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu ul. 10. května Miletín

03.04.2024

18.04.2024

Rozhodnutí o povolení uzavírky – pouť

03.04.2024

18.04.2024

OOP – stanovení přechodné úpravy provozu – pouť

03.04.2024

18.04.2024

Veřejná vyhláška – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu k.ú. Úhlejov, Miletín

03.04.2024

18.04.2024

Záměr města darovat pozemek p.č. 1309/2

28.03.2024

12.04.2024

Zápis a usnesení ze zasedání Městského zastupitelstva č. 1/2024

26.03.2024

10.04.2024

Veřejná vyhláška – rozhodnutí – schválení stav. záměru II/300 Miletín – Zdobín

21.03.2024

06.04.2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027

20.03.2024

Zveřejnění rozpočtů minulých let

20.03.2024

Příloha ke schválenému rozpočtu na rok 2024

20.03.2024

Schválený rozpočet na rok 2024

20.03.2024

Vyhláška noční klid

20.03.2024

04.04.2024

Záměr města Miletín požádat o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví

19.03.2024

03.04.2024

Zveřejnění záměru města darovat pozemky

19.03.2024

03.04.2024

Záměr města Miletín pronajmout nemovitý majetek – restauraci Sousedský dům

19.03.2024

03.04.2024

Veřejná vyhláška – zahájení řízení o stanovení místní úpravy silničního provozu na silnici II/300 k.ú. Miletín + výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

19.03.2024

03.04.2024

Veřejná vyhláška KÚ KHK – opatření obecné povahy – vlk

13.03.2024

28.03.2024

Veřejné zasedání zastupitelstva města Miletín

12.03.2024

27.03.2024

Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2024

01.03.2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025-2027

01.03.2024

Návrh rozpočtu na rok 2024

01.03.2024

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu k.ú. Miletín, Třebihošť

27.02.2024

13.03.2024

27.02.2024

13.03.2024

Žádost o změnu územního plánu

26.02.2024

12.03.2024

Záměr města prodat pozemek

26.02.2024

12.03.2024

Záměr města Miletín se zřízením věcného břemene plyn

26.02.2024

12.03.2024

Oznámení o zahájení řízení – úplná uzavírka silnice Úhlejov – Třebihošť

20.02.2024

06.03.2024

Veřejná vyhláška – trvalé stanovení úpravy silničního provozu – ul. Komenského, Na Parkáni, Arnoldova, B. Linkové

13.02.2024

28.02.2024

Veřejná vyhláška – místní úprava provozu – trvalý „Zákaz stání“

12.02.2024

27.02.2024

Záměr města pronajmout restauraci Sousedský dům v Miletíně

07.02.2024

22.02.2024

Výroční zpráva o poskytování informací dle Zák. č. 106/1999 Sb. za r. 2023

06.02.2024

Dražební vyhláška

05.02.2024

20.02.2024

Elektronická aukce nemovitosti

26.01.2024

15.02.2024

Rozpočet na r. 2024 + střednědobý výhled na r. 2025 – 2029 Lázeňského mikroregionu

19.01.2024

03.02.2024

Veřejná vyhláška – oznámení zahájení společného řízení – stavba II/300 Miletín – Zdobín

18.01.2024

02.02.2024

Rozpočtové opatření č. 12/2023

16.01.2024

Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb.

10.01.2024

25.01.2024

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

10.01.2024

25.01.2024

Zápis a usnesení z veřejného jednání zastupitelstva č. 6/2023

08.01.2024

23.01.2024

Záměr Města Miletín prodat předmět převodu

02.01.2024

12.04.2024

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2024

21.12.2023

Vyjádření k Petici proti výstavbě domu se zvláštním režimem

21.12.2023

05.01.2024

Veřejná vyhláška + návrh na opatření obecné povahy – KHK vlk

18.12.2023

02.01.2024

Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města

18.12.2023

Rozpočtové opatření č. 11/2023

18.12.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané 20.12.2023

13.12.2023

28.12.2023

Dražební vyhláška

07.12.2023

22.12.2023

Záměr Města Miletín – schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě

01.12.2023

16.12.2023

Záměr města Miletín pronajmout nemovitý majetek

30.11.2023

15.12.2023

Lázeňský mikroregion – návrh střednědobého výhledu, návrh rozpočtu + počet obyvatel

27.11.2023

13.12.2023

Výzva k odstranění vraku vozidla

24.11.2023

09.12.2023

Rozpočtové opatření č. 10/2023

16.11.2023

Rozhodnutí – předčasné užívání stavby „II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí“

16.11.2023

01.12.2023

Informace o elektronické aukci

08.11.2023

23.11.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 21.11.2023

01.11.2023

16.11.2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

01.11.2023

16.11.2023

Dražební vyhláška

26.10.2023

10.11.2023

Rozhodnutí – povolení uzavírky

26.10.2023

10.11.2023

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu

25.10.2023

09.11.2023

Veřejná vyhláška – prodloužení uzavírky Miletín

25.10.2023

10.11.2023

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

19.10.2023

03.11.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 7.11.2023 – část ul. Komenského + Bažantnice

18.10.2023

02.11.2023

Rozpočtové opatření č. 9/2023

16.10.2023

Rozpočtové opatření č. 8/2023

11.10.2023

Veřejná vyhláška – Územní plán Miletín

02.10.2023

17.10.2023

Zápis a usnesení č.5/2023 z veřejného zasedání městského zastupitelstva

02.10.2023

17.10.2023

Konání veřejného zasedání městského zastupitelstva 20.09.2023

13.09.2023

29.09.2023

Rozhodnutí zřízení sjezdu ze silnice

09.08.2023

24.08.2023

Rozpočtové opatření č. 7/2023

07.08.2023

Rozpočtové opatření č. 6/2023

21.07.2023

Období mimořádných klimatických podmínek

17.07.2023

01.08.2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici LB – Miletín 15.7.

11.07.2023

26.07.2023

Povolení uzavírky silnice L.B. – Miletín 15.7.2023

11.07.2023

26.07.2023

Stanovení místní úpravy provozu – Miletín, ul. Havlíčkova

10.07.2023

25.07.2023

Rozpočtové opatření č. 5/2023

04.07.2023

Rozhodnutí o povolení uzavírky

30.06.2023

15.07.2023

Usnesení a zápis z veřejného zasedání zastupitelstva č.4/2023

29.06.2023

14.07.2023

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu – Miletín

28.06.2023

13.07.2023

Rozpočtové opatření č. 4/2023

27.06.2023

Rozpočtové opatření č. 3/2023

27.06.2023

Informace občanům o třídění odpadu za rok 2022

22.06.2023

07.07.2023

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

20.06.2023

05.07.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva Miletín – červen

14.06.2023

29.06.2023

Návrh závěrečného účtu 2022 Lázeňský mikroregion

05.06.2023

20.06.2023

Usnesení a zápis z veřejného zasedání zastupitelstva č.3/2023

30.05.2023

14.06.2023

Rozpočtové opatření č. 2/2023

23.05.2023

Veřejná vyhláška – přeložka vodovodu, Arnoldova ulice

23.05.2023

07.06.2023

Veřejná vyhláška ulice Havlíčkova

16.05.2023

31.05.2023

Rozpočtové opatření č. 1/2023

16.05.2023

Aktualizace havarijního plánu

15.05.2023

30.05.2023

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu – 300 ZGH + ČTT

12.05.2023

27.05.2023

Veřejná vyhláška, rozhodnutí, přeložka plynovodu, Arnoldova

12.05.2023

27.05.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva města Miletín dne 22.5.2023

12.05.2023

27.05.2023

Veřejná vyhláška – rozhodnutí II/284, Miletín (vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí)

05.05.2023

20.05.2023

Záměr města Miletín o zřízení věcného břemene

28.04.2023

13.05.2023

Veřejné projednání nového územního plánu Miletín.

28.04.2023

13.05.2023

Veřejnoprávní smlouvy s SDH Miletín na rok 2023

24.04.2023

Veřejnoprávní smlouva s SK na r. 2023

24.04.2023

Veřejná vyhláška – A5 ZÚR KHK + ÚZ ZÚR KHK

24.04.2023

09.05.2023

Veřejná vyhláška Finančního úřadu – zpřístupnění možného náhledu hromadného předpisného seznamu

20.04.2023

05.05.2023

Závěrečný účet za rok 2022

17.04.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026

17.04.2023

Zveřejnění rozpočtů minulých let

17.04.2023

Příloha ke schválenému rozpočtu na rok 2023

17.04.2023

Schválený rozpočet na rok 2023

17.04.2023

Rozhodnutí o povolení uzavírky

14.04.2023

29.04.2023

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu

14.04.2023

29.04.2023

Veřejná vyhláška FÚ – možnost nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k platbě daně z nemovitosti

14.04.2023

29.04.2023

Zápis a usnesení z veřejného zasedání městského zastupitelstva č. 2/2023

09.04.2023

24.04.2023

Oznámení zahájení řízení, přeložka vodovodu

06.04.2023

21.04.2023

Oznámení zahájení řízení, přeložka plynovodu

05.04.2023

20.04.2023

Změna programu veřejného zasedání

29.03.2023

13.04.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva města Miletín

22.03.2023

06.04.2023

Rozhodnutí o uzavírce ulice Komenského v Miletíně

22.03.2023

06.04.2023

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

14.03.2023

17.04.2023

Vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu ul.B.Linkové a ul.Komenského

14.03.2023

29.03.2023

Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2023

13.03.2023

17.04.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 – 2026

13.03.2023

17.04.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023

13.03.2023

17.04.2023

Uzavírka ulice Komenského Miletín

13.03.2023

28.03.2023

Výsledky hospodaření města Miletín v roce 2022

13.03.2023

28.03.2023

Úprava pracovní doby stavebního úřadu

10.03.2023

25.03.2023

Nedostatečně identifikovatelní majitelé nemovitostí

28.02.2023

15.03.2023

Veřejná vyhláška – oznámení zahájení společného řízení

21.02.2023

08.03.2023

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení rozsahu záplavového území

08.02.2023

23.02.2023

Zápis + usnesení z veřejného zasedání městského zastupitelstva č. 1/2023

02.02.2023

17.02.2023

Výsledky volby prezidenta

30.01.2023

14.02.2023

Výsledek I. kola volby prezidenta ve dnech 13.-14.01.2023 Miletín

16.01.2023

31.01.2023

Oznámení o konání veřejného zasedání městského zastupitelstva

11.01.2023

26.01.2023

Vzdání se kandidatury ve volbě prezidenta 13.-.14.01.2023

10.01.2023

25.01.2023

Výroční zpráva – poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb. v r. 2022

09.01.2023

24.01.2023

Telefonní kontakt – možnost volit prezidenta do zvláštní přenosné volební schránky

04.01.2023

19.01.2023

Oznámení o době a konání volby prezidenta

29.12.2022

13.01.2023

Usnesení a zápis č. 6/2022 z veřejného zasedání městského zastupitelstva

20.12.2022

04.01.2023

Rozpočtové opatření č. 18/2022

19.12.2022

Rozpočtové opatření č. 17/2022

19.12.2022

Darovací smlouva s SK Miletín

16.12.2022

Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu změny Územního plánu Úhlejov

14.12.2022

29.12.2022

Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu Územního plánu Miletín

14.12.2022

29.12.2022

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2023

14.12.2022

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

12.12.2022

27.12.2022

Územní plán Miletín – návrh pro veřejné projednání

12.12.2022

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy – záplavové území toku Bystřice

12.12.2022

27.12.2022

Zápis z Valné hromady MAS Podchlumí

07.12.2022

22.12.2022

Rozhodnutí – společné povolení – Miletín, ul. Komenského – rekonstrukce kanalizace

06.12.2022

21.12.2022

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta

02.12.2022

17.12.2022

Rozpočtové opatření č. 16/2022

02.12.2022

Oznámení o konání veřejného zasedání městského zastupitelstva

02.12.2022

20.12.2022

Rozpočtové opatření č. 15/2022

30.11.2022

Záměr města – pronájem nebytových prostor

25.11.2022

13.12.2022

Záměr města – zřízení věcného břemene

25.11.2022

13.12.2022

Záměr města – zřízení věcného břemene

25.11.2022

13.12.2022

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta

21.11.2022

06.12.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta

14.11.2022

29.11.2022

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

03.11.2022

18.11.2022

Usnesení + zápis č.5/2022 z ustavujícího zasedání městského zastupitelstva

03.11.2022

18.11.2022

Rozpočtové opatření č. 14/2022

25.10.2022

Rozpočtové opatření č. 13/2022

25.10.2022

Usnesení – ustanovení opatrovníka ve spravním řízení

18.10.2022

03.11.2022

Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

12.10.2022

27.10.2022

Odpověď dle zákona o přístupu k informacím

11.10.2022

26.10.2022

Rozpočtové opatření č. 12/2022

10.10.2022

Výsledky hlasování – volby Senát II. kolo

01.10.2022

16.10.2022

Záměr města prodat pozemek

29.09.2022

14.10.2022

Informace o svolání ustavujícího zasedání nového zastupitelstva

27.09.2022

12.10.2022

Podání informací dle Zák. č. 106/1999

27.09.2022

12.10.2022

Usnesení + zápis z veřejného zasedání zastupitelstva č.4/2022

26.09.2022

11.10.2022

Výsledek hlasování do Senátu – volební okrsek Miletín

24.09.2022

09.10.2022

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

24.09.2022

09.10.2022

Zveřejnění záměru města o prodeji pozemku

22.09.2022

07.10.2022

Stanovení přechodné úpravy provozu – prodloužení

22.09.2022

07.10.2022

Seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků pozemků v katastru Miletína

21.09.2022

06.10.2022

Rozpočtové opatření č. 11/2022

21.09.2022

Rozpočtové opatření č. 10/2022

21.09.2022

Oznámení – informace k volbám

20.09.2022

05.10.2022

Podání informací dle Zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

20.09.2022

05.10.2022

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu

16.09.2022

01.10.2022

Veřejné zasedání září 2022

05.09.2022

20.09.2022

První zasedání volební komise

30.08.2022

14.09.2022

Zápis z dílčího auditu hospodaření města Miletín za rok 2022

30.08.2022

14.09.2022

Rozhodnutí o uzavírce silnice č.300 mezi Miletínem a Hořicemi

24.08.2022

08.09.2022

Veřejná vyhláška – úprava silničního provozu Hořice – Miletín

24.08.2022

08.09.2022

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v Miletíně pro volby do zastupitelstva města Miletín a Senátu Parlamentu ČR

10.08.2022

25.08.2022

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu Miletín – silnice č. II/300

08.08.2022

23.08.2022

Rozpočtové opatření č. 9/2022

08.08.2022

Rozhodnutí – registrace kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstva obce

05.08.2022

20.08.2022

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu – povolení uzavírky silnice 06.08.2022 – cyklistické závody

01.08.2022

16.08.2022

Rozpočtové opatření č. 8/2022

01.08.2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022

01.08.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva města a Senátu PČR

25.07.2022

25.08.2022

Aukční vyhláška – elektronická aukce

25.07.2022

10.08.2022

Rozpočtové opatření č. 6/2022

11.07.2022

Veřejná vyhláška – doručení návrhu – Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje KHK

07.07.2022

22.07.2022

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

07.07.2022

22.07.2022

Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích

29.06.2022

Usnesení a zápis z veřejného jednání městského zastupitelstva č.3/2022

23.06.2022

08.07.2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022

22.06.2022

Závěrečný účet za rok 2021

15.06.2022

30.06.2023

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu – objízdná trasa přes Miletín a Rohoznici

15.06.2022

30.06.2022

VV – oznámení o zahájení společného řízení – rekonstrukce kanalizace ul. Komenského

09.06.2022

02.07.2022

Stanovení přechodné úpravy provozu – uzavírky + částečná uzavírka

06.06.2022

21.06.2022

Veřejné zasedání č.3/2022

03.06.2022

18.06.2022

Záměr města prodat pozemek p.č. 1285/14

30.05.2022

14.06.2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022

19.05.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022

09.05.2022

Veřejná vyhláška – kormorán

28.04.2022

13.05.2022

Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice – Miletínská pouť 2022

25.04.2022

10.05.2022

Rušení stavebních úřadů

20.04.2022

05.05.2022

Stanovisko k vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Miletín na životní prostředí

12.04.2022

27.04.2022

Rozpočtové opatření č.2/2022

11.04.2022

Veřejnoprávní smlouva a darovací smlouva s Římskokatolickou církví LB

29.03.2022

29.03.2025

Veřejnoprávní smlouva s SK Miletín

29.03.2022

29.03.2025

Veřejnoprávní smlouvy s SDH Miletín

29.03.2022

29.03.2025

Rozpočtové opatření č. 1/2022

18.03.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

18.03.2022

Kontrola hospoděření města Miletín březen 2022

14.03.2022

29.03.2022

Veřejná vyhláška + návrh opatření obecné povahy – povolení výjimky ze zákazu

10.03.2022

25.03.2022

Zápis + usnesení z veřejného zasedání městského zastupitelstva 01/2022

09.03.2022

Příloha ke schválenému rozpočtu na rok 2022

02.03.2022

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025

02.03.2022

Rozpočet na rok 2022

02.03.2022

Výroční zpráva za r.2021 o poskytování informací dle §18 18 zák. č. 106/1999 Sb.

23.02.2022

10.03.2022

Kororán návrh opatření

17.02.2022

04.03.2022

Kormorán vyhláška

17.02.2022

04.03.2022

Kormorán opatření

17.02.2022

04.03.2022

Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2022

11.02.2022

Návrh rozpočtu na rok 2022

11.02.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022

11.02.2022

Dotační titul města Miletín 2022

04.01.2022

Střednědobý výhled Lázeňský mikroregion

28.12.2021

12.01.2022

Schválený rozpočet Lázeňský mirkregion

16.12.2021

31.12.2021

Zápis z veřejného zasedání 6. 12. 2021

13.12.2021

31.12.2021

Usnesení z veřejného zasedání dne 6. 12. 2021

13.12.2021

28.12.2021

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022

13.12.2021

Rozpočtové opatření č.10/2021

10.12.2021

31.12.2021

Obecně závazná vyhláška města č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

08.12.2021

31.03.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva města Miletín

30.11.2021

15.12.2021

Rozpočtové opatření č. 9/2021

10.11.2021

31.12.2021

Návrh střednědobého rozpočtu Lázeňský mikroregion

09.11.2021

24.11.2021

Návrh rozpočtu Lázeňský mikroregion

09.11.2021

24.11.2021

Ustanovení opatrovníka ve správním řízení

20.10.2021

04.11.2021

Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

14.10.2021

29.10.2021

Rozpočtové opatření č. 8/2021

08.10.2021

31.12.2021

Usnesení z veřejného zasedání č.3/2021

07.10.2021

22.10.2021

Zápis z veřejného zasedání č.3/2021

07.10.2021

22.10.2021

Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu

06.10.2021

21.10.2021

Místo a datum konání voleb

04.10.2021

22.09.2021

Miletín najede na nový systém svozu odpadu podle nového zákona.

30.09.2021

15.10.2021

Rozhodnutí uzavírka Hořice

29.09.2021

14.10.2021

Rozpočtové opatření č.7/2021

20.09.2021

31.12.2021

Kompletní zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Miletín za rok 2021

20.09.2021

05.10.2021

Zápis z dílčího prozkoumání hospodaření města Miletín za rok 2021

15.09.2021

30.09.2021

Opatření obecné povahy

15.09.2021

30.09.2021

Veřejné zasedání

14.09.2021

29.09.2021

Pozvánka členů volební komise

14.09.2021

29.09.2021

Členi volební komise

14.09.2021

29.09.2021

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

08.09.2021

23.09.2021

Vyhlášení voleb do sněmovny

11.08.2021

26.08.2021

Rozpočtové opatření č.6/2021

10.08.2021

31.12.2021

Objízdné trasy 300. zatáček Hořice

09.08.2021

24.08.2021

Aukční vyhláška – dražba rybníku

04.08.2021

19.08.2021

Záměr města zřídit věcné břemeno

03.08.2021

18.08.2021

Veřejné projednání územní plán obec Rohoznice

02.08.2021

17.08.2021

Veřejná vyhláška o stanovení dopravní úpravy

28.07.2021

28.08.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021

12.07.2021

31.12.2021

Usnesení a zápis ze zasedání městského zastupitelstva č. 2/2021

30.06.2021

15.07.2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021

21.06.2021

31.12.2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021

02.06.2021

31.12.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

25.05.2021

31.12.2021

Nález bankovky

24.05.2021

24.05.2024

Nový web města Miletín

01.05.2021

31.05.2021

Sčítání lidu – dopis předsedy ČSÚ

29.04.2021

15.05.2021

  • Všechny dokumenty vložené na Úřední desku do 30. 4. 2021 naleznete zde.