oficiální web města

Na seniory se u nás pamatuje.

Městský úřad se stará o dva pečovatelské domy. Ve městečku s 900 obyvateli je to něco neobvyklého.

První dům čp. 110 byl na základě rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva zakoupen v devadesátých letech a následně v roce 1994 celý přestavěn za získanou dotaci. Lidé byli nadšení, že mají sice malý, ale svůj vlastní byteček. Nastěhovali si tam svůj vlastní nábytek a postupně se zabydlovali.

Po několika letech byl získán i sousední objekt a opět díky dotaci přebudován na druhý dům s pečovatelskou službou. Celkem město získalo 14 bytů.

A co bylo hlavním důvodem jejich vybudování? Starší občané, kteří zde bydlí, mohou zůstat v Miletíně, kde mají své kořeny – známé, přátele a mnohdy i rodinu. A díky poloze obou domů nemají daleko ani za kulturou, mohou posedět venku, popřípadě si dojít na náměstí.

Za klienty dochází paní pečovatelka, která jim obstará nákup, přiveze oběd, zajistí úklid a vše ostatní, co potřebují. I po letech je stále o tato zařízení velký zájem, což dokládá pořadník žádostí o přijetí na uvolněné byty. V roce 2021 se průběžně rekonstruují některé stávající byty na bezbariérové. Připravuje se rovněž projekt na rekonstrukci třetího pečovatelského domu, který město zakoupilo v roce 2020.

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby města

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby města

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou


Pečovatelská služba sazebník od 1.6.2023

Dotazník požadovaných úkonů poskytováných PS Miletín

Etický kodex pracovníka

Metodika evidence a výběru ze seznamu

Pečovatelská služba Miletín

Pracovní řád

Smlouva o poskytnutí služeb s klientem plus přílohy


Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Standard č. 2 Ochrana práv uživatelů

Standard č. 3 Jednání se zájemcem o službu

Standard č. 4 Smlouva o poskytování služeb

Standard č. 5 Individuální plánování

Standard č. 8 Návazná sociální síť

Standard č. 9 Personální zabezpečení poskytované služby

Standard č. 10 Personální rozvoj pracovníků

Standard č. 11 Místní a časová dostupnost služby

Standard č. 13 – Organizační, prostorové a materiální zabezpečení služby

Standard č. 14 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 15 Zvyšování kvality služeb