oficiální web města

Vzdělávací centrum pro město Miletín a přilehlé obce s dlouholetou tradici. Přesto se, jak píše J. N. Lhota ve své knize „Miletín nad Bystřicí“, nedá počátek vyučování přesně zjistit. Správná bude domněnka, že začátky miletínského školství můžeme hledat už v klášteře řádu Německých rytířů, tedy ve 13. století. První školní budova byla postavena na konci 16. nebo na začátku 17. století.

Dnešní pedagogický sbor si klade za cíl, aby ve škole bylo dobře žákům i učitelům. Aby škola mohla být označena jako škola rodinného typu. Chce být prosperující školou moderního stylu. Cílem je společný zájem: poznávat, prožívat a tvořit v bezpečném prostředí vně i uvnitř školy. Žáky se snaží vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě. Výchova a vzdělání u nás jim zajistí rozvoj samostatného myšlení, naučí je samostatně získávat informace, kriticky je posuzovat, třídit a pracovat s nimi.

Škola využívá efektivní metody výuky, které vedou k týmové práci, k vzájemné pomoci a respektu. Usiluje o to, aby se žáci stali vzdělanými lidmi, kteří jsou si vědomi odpovědnosti za následky svých činů i rozhodnutí, dokáží kreativně myslet, kriticky uvažovat, efektivně komunikovat, budou mít touhu se celoživotně vzdělávat a potřebu chovat se ohleduplně k přírodě. Osobnostní a sociální výchova je nedílnou součástí života školy.

V roce 2006 byla Základní škola K. J. Erbena sloučena v jeden právní subjekt s Mateřskou škola Korálka. O historii školy si můžete víc přečíst zde.

Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín
Na Parkáni 107, 507 71 Miletín
telefon ředitelna: + 420 493 693 491
e-mail: info@zsmiletin.cz
 www.zsmiletin.cz