oficiální web města

Upozorňujeme, že zámek a park jsou NEPŘÍSTUPNÉ. Je možné prohlédnout si po předchozí rezervaci pouze Muzeum amatérského divadla.

Dříve stával v Miletíně hrad, založen jako hrad lovčí uprostřed rozsáhlých lesů. Stál již roku 1124, neboť v něm vévoda český Vladislav hostil sv. Otta, biskupa Barberského na jeho cestě do Pomořan. Stál dle pověsti nedaleko od toho místa, na němž nynější zámek je, a to s průčelím k východu.

V roce 1565 je o něm zmínka v zápise jako o tvrzi a v roce 1628 v zápise Albrechta z Valdštejna je nazván zámkem. Nynější zámek byl založen r. 1693 Jiřím Fridrichem hrabětem z Oppersdorfu. Ještě nedostavěný v roce 1699 z většího dílu shořel. Roku 1703 byla sepsána nová smlouva o jeho dostavění. V roce 1753 shořela na zámku střecha. Josef Jan Sosnovec (Miletín držel v letech 1766 – 1780) dal zámek opravit a u hlavního vchodu přestavět altán a na něm zhotovit 2 lvy se svým znakem. V roce 1846 při velkém požáru zámek také utrpěl – vyhořel až na klenutí v přízemí. Majitel Miletína Hynek Václav Falge dal po požáru zámek dostavět a opravit. Jeho Jasnost kníže Alexandr z Schönburg-Hartenšteina dal po roce 1882 zámek vkusně opravit. V roce 1897 se ujal řízení panství Jan Schönburg-Hartenštein. V roce 1914 převzala velkostatek Moravská agrární banka a některé dvory (Dvorec, Dolenec, Jeníkov, Falgov) odprodala. Zbytek velkostatku se zámkem, zahradou, parkem, polnostmi a lesy koupil roku 1915 Jan Alfons Šimáček. V roce 1941 vše zdědila dcera Marie Stýblová, roz. Šimáčková.

Po roce 1948 byl zámek využíván jako domov pro děti rodičů pracujících v zahraničí, později jako školící středisko celní správy.

Dnes je objekt i s pozemky vrácen potomkům posledních majitelů. Zámek i park jsou pro veřejnost nepřístupné. V zámku má své prostory Muzeum amatérského divadla, které můžete navštívit p.

Čerpáno z knížky J. N. Lhoty „Miletín nad Bystřicí“ a z miletínských kronik

Majitelé panství :
1124 vévoda Vladislav
1125 vévoda Soběslav Vladislav II
1228 Zbraslav z Miletína
1238 Domoslava ( vdova po Zbraslavovi)
1241 Německý řád špitálních bratří
1410 Beneš z Choustníka
1410 Řád německých rytířů
1434 snad Krušinové z Lichtenburka
1472 Vilém Krušina z Lichtenburka Heřman Krušina z Lichtenburka
1515 Bernard Krušina z Lichtenburka
1522 Jan Trčka z Lípy Burian Trčka z Lípy
1540 Sigmund Smiřický
1560 Albrecht Smiřický
1560 Jiří z Valdštýna
1594 Jindřich z Valdštýna
1596 Bartoloměj z Valdštýna
1617 Majdalena ( vdova po Bartolomějovi)
1622 Albrecht z Valdštýna
1625 Hanibal z Vadštýna
1628 Albrecht z Valdštýna
1634 Majdalena
1638 Jan Krištov z Valdštýna
1657 Lud. Markéta Krušina z Lukavce
1657 Vilém Krišt. Maxmil. Z Valdštýna pánové Stařímštý z Liebšteina
1660 Vilém Krišt. Maxmil. Z Valdštýna
1685 Barbora Terez. Josefa z Valdštýna
1692 Jiří Fridrich hrabě z Oppesdor
1743 Marie Anna, hraběnka z Magni
1766 Jan Sosnovec, baron z Vlkanova
1780 Angelina Bacio z Bischofsberku
1798 Ignác Falge
1805 Hynek Josef Falge
1825 Hynek Václav Falge Ignác Václav Falge
1855 hraběnka z Thun-Hohensteina
1881 Alexandr z Schönburg-Hartenstei
1915 Jan Alfons Šimáček
1941 Marie Stýblová