oficiální web města

Mateřská škola rodinného typu, která jako jediná v okrese Jičín pracuje podle projektu Světové zdravotnické federace s názvem “Škola podporující zdraví”.

Dětem i rodičům nabízí každý den vlídnou, pracovní a hravou pohodu. Už jméno Korálka v září 1993 vybrali tak, aby napovědělo, že jako korálky jsme sice každý jiný a jinak zajímavý, ale všechny nás spojuje pomyslná „šňůrka“ pospolitosti a touhy po tom, aby nám bylo spolu dobře po těle i po duši.

Takové soužití škola realizuje vědomě a důsledně, systematicky a všestranně, o čemž svědčí opakované bezproblémové schvalování Kurikul podpory zdraví realizovaných při výchovné práci s dětmi s garantem projektu Státním zdravotním ústavem v Praze, stejně jako opakované velmi pozitivní závěry školní inspekce.

Mateřská škola působí v obci Miletín, kam se jezdí především za historií, protože je rodištěm českého básníka a sběratele lidových písní a říkadel K. J. Erbena. Děti jsou vedeny i k této tradici a každoročně s nimi škola připravuje program pro večery Klubu přátel K. J. Erbena, pořádané jako připomínky narození a úmrtí slavného rodáka.

V roce 2006 byla mateřská škola Korálka sloučena v jeden právní subjekt se Základní školou K. J. Erbena Miletín s oficiálním názvem Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín. Více o mateřské škole najdete na www.zsmiletin.cz

Mateřská škola Korálka Miletín
Bidlova 297, 507 71 Miletín
telefon: +420 731 177 084
e-mail: ms.koralka@seznam.cz