oficiální web města

Informujeme občany, že o dávku mimořádného příspěvku ve výši 5.000,- Kč  na dítě je možné požádat na všech kontaktních místech služby Czech Point, tedy  i u matričního úřadu v Miletíně v úředních hodinách. Žadatel předloží OP a dále uvede údaje o dítěti, případně o druhém rodiči dítěte (jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo).

Úřední hodiny :  po   6,00 – 11,00  12,00 – 17,00

út    6,30 – 11,00   12,00 – 14,30

st     6,30 – 11,00   12,00 – 16,00

pá    6,30 – 11,00   12,00 -13,00

Nárok na příspěvek mají děti narozené od 02.08.2004 do 31.12.2022. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1.000.000,- Kč hrubého příjmu. Požádat o příspěvek je možné do 01.07.2023.

Upozornění – od 18.08. do 25.08.2022 bude matrika MěÚ Miletín uzavřena.