oficiální web města

Informujeme, že v evidenci nálezů se nachází 2 svazky klíčů a jeden klíč od vozidla. Jedná se o nálezy z 8.10. a 10.10. Majitelé klíčů se o ně mohou přihlásit v kanceláři Městského úřadu Miletín.

nálezy klíčů (2)