oficiální web města

Zájemci o funkci člena okrskové volební komise v Miletíně při volbě prezidenta republiky, která se bude konat ve dnech 13.-14.01.2022 (případné II. kolo potom 27.-28.01.2022), se mohou hlásit v kanceláři Městského úřadu Miletín, na tel. čísle 493 693 132 anebo své žádosti mohou podat přes elektronickou podatelnu mesto@miletin.cz, kde získají další podrobnější informace k výkonu této funkce.

Informace o činnosti člena OVK najdete i zde Činnost okrskových volebních komisí – Volby (mvcr.cz)

Členem okrskové volební komise může být občan,

  • který v den složení slibu dosáhl věku 18 let,
  • u něhož nenastala překážka v právu volit podle § 4 odst. 2  Zák. č. 275/12 Sb., tj. není zákonem omezena jeho osobní svoboda z důvodu ochrany zdraví lidí nebo není omezena jeho svéprávnost k výkonu volebního práva,
  • který není kandidátem na prezidenta republiky

 

Zájemci se mohou hlásit do 14.12.2022 do 16,00 hodin.