oficiální web města

Do Tříkrálové sbírky budete moci přispět i v trafice v Miletíně, kde bude umístěna jedna z kasiček.

Tříkrálová sbírka