oficiální web města

V letošním roce oslavil Klub přátel K. J. Erbena 30. výročí založení.
Byl založen dne 7. února 1991 především zásluhou Vlasty Bucharové, bývalé učitelky v miletínské škole. Jako velká vyznavačka Erbenova díla si přála, aby miletínští udržovali odkaz výjimečného rodáka společně. Klub je aktivní a pořádá zejména akce, připomínající slavného rodáka K. J. Erbena.

Akce pořádané klubem jsou zveřejňovány v Aktualitách, případně na Úřední desce.

Informace o historii a činnosti Klubu najdete zde