oficiální web města

Knihovna v Miletíně má dlouholetou tradici. Po několika různých stěhováních nakonec získala bezbariérové prostory v krásném „zeleném“ Spolkovém domě na náměstí K. J. Erbena čp. 5.  Návštěvníci mohou používat dvě místnosti: oddělení pro dospělé čtenáře a barevné oddělení pro děti. Pro veřejnost je knihovna běžně otevřena ve středu a ve čtvrtek, a to i o prázdninách.

Ve fondu knihovny je asi 8 000 knih a 40 časopisů různého zaměření. Za rok ji navštíví víc než 3 000 návštěvníků, kteří si půjčí kolem 13 000 knih a časopisů.
Veřejnosti jsou také k dispozici dva počítače s přístupem na internet, scanner a multifunkční barevná tiskárna.

Aktuální informace o knihovně najdete také zde 

Ve dnech 11. a 12. srpna 2021 bude městská knihovna uzavřena z důvodů čerpání dovolené.