oficiální web města

Periodický tisk Města Miletín

Vydavatel: Město Miletín, náměstí K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín
Redakční rada: Bc. Miroslav Nosek, Mgr. Stanislava Hlaváčková, Bc. Tomáš Hlavatý, Bc. Ondřej Machačka, Zdeněk Paulus, Jan Vaniš
Vedoucí redaktorka: PhDr. Iva Reichlová
Grafická úprava: Ing. Tomáš Kožíšek, PhDr. Iva Reichlová
Tisk: ARPA-tiskárna Dvůr Králové nad Labem

Sousedské listy vycházejí v Miletíně v posledních letech pravidelně 4x ročně, vždy na konci čtvrtletí. Uvítáme Vaše příspěvky, náměty nebo zprávy o Vaší návštěvě Miletína a okolí. Uzávěrka každého čísla bývá první den posledního měsíce ve čtvrtletí. Noviny je možno koupit v infocentru Mateřídouška, nové číslo vždy na konci čtvrtletí.

Pokud jste si nestačili noviny zakoupit, můžete si vydání z let 2019 – 2020 tady přečíst.

Kontakt na redakci:
e-mail: novinymiletin@seznam.cz
telefon: +420 724 040 412


Sousedské listy – prosinec 2020

Sousedské listy – září 2020

Sousedské listy – červen 2020

Sousedské listy – březen 2020


Sousedské listy – prosinec 2019

Sousedské listy – září 2019

Sousedské listy červen 2019

Sousedské listy březen 2019