oficiální web města

Karel Jaromír Erben, do dnešních dnů slavný tvůrce balad, básní, sběratel lidových pohádek a říkanek. Narodil se v Miletíně 7. listopadu 1811, žil v Praze, ale do rodného města se vracel a nikdy na něj nezapomněl. Stejně tak jeho rodné město dodnes uctívá básníkovu památku.

Jeho jediná původní básnická sbírka Kytice stále poutá pozornost čtenářů, scénáristů i studentů vysokých škol.

Město Miletín má patronát nad hrobem K. J. Erbena na Olšanských hřbitovech a spolu s členy Klubu přátel K. J. Erbena o něj pečuje.

Podrobné informace o slavném rodákovi najdete zde