oficiální web města

Středověké klášterní sklepení se studní, jediný pozůstatek po zchátralé tvrzi a opuštěném klášteře řádu Německých rytířů. Sklepy představují komplex dvou sálů tesaných do skály, oddělených navzájem kamennými gotickými portály, zděná a zaklenutá schodiště a úzká chodba směrem ke studni.

Vstup je v současnosti řešen zvláštním vchodem ze zahrádky mezi domky čp. 117 a 120. Odtud vedou schody do horního, novodobého sklepa a dále klenutím ve východní stěně dolů do menšího sálu v hloubce přibližně 5,5 m pod úrovní terénu. Podlaha se dále svažuje, je rozdělena několika schody až k velkému sálu. Z něj vychází jihovýchodním směrem chodbička ke studni, která je v hloubce 9 metrů pod úrovní terénu. Studna je hluboká přes 33 metrů, přičemž horních cca 7 metrů je vyzděno z úzkých betonových skruží. Průměr studny je kolem 3 metrů, má však značně nepravidelný tvar.

Návštěva klášterních sklepů je možno spojit s prohlídkou rodného domku K. J. Erbena a objednat se u pana Milana Lánského, telefon 739 461 994.

Informace o historii sklepů najdete zde

CENÍK

Rodný domek Karla Jaromíra Erbena
dospělí 50 Kč
děti (6-15 let) 35 Kč
senioři (nad 65 let) 35 Kč
ZTP, ISIC, ITIC 35 Kč

Klášterní sklepení
dospělí 15 Kč
děti (6-15 let) 10 Kč
senioři (nad 65 let) 10 Kč
ZTP, ISIC, ITIC 10 Kč

Rodný domek + klášterní sklepení
dospělí 60 Kč
děti (6-15 let) 40 Kč
senioři (nad 65 let) 40 Kč
ZTP, ISIC, ITIC 40 Kč

Ceny jsou vč. DPH