oficiální web města

Miletínská věž je již z dálky vidět jako hlavní orientační bod města.
V současné době je uzavřena a prohlídka se koná pouze při větších akcích pořádaných městem, jako je pouť, jarmark a podobné.
V roce 2020 bylo zažádáno o dotaci na její opravu.

Informace o historii věže najdete zde