oficiální web města

Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací. 

 1. Náklady na pořízení kopií
 • jednostranná černobílé kopie formátu A4 – 2 Kč
 • oboustranná černobílé kopie formátu A4 – 4 Kč
 • jednostranná černobílé kopie formátu A3 – 4 Kč
 • oboustranná černobílé kopie formátu A3 – 8 Kč
 • jednostranná barevná kopie formátu A4 –  10 Kč
 • oboustranná barevná kopie formátu A4 –  19 Kč
 • jednostranná barevná kopie formátu A3 –  20 Kč
 • oboustranná barevná kopie formátu A3 –  38 Kč
 1. Náklady na opatření technických nosičů dat
  za 1 ks CD: 20 Kč; V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.
 1. Náklady na odeslání informace žadateli
  Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle ceníku služeb České pošty.
 1. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
  Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání: 250 Kč.

Podle tohoto nového sazebníku se postupuje ode dne následujícího po dni schválení zastupitelstvem, tj. od 31. března 2021.

Ceny jsou vč. DPH.