oficiální web města

Dokument úřední desky:

Město Miletín zveřejňuje záměr schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 17002 ze dne 26.05.2004, jejímž předmětem je nájem části nemovitosti (stavby) č.p. 107, jež je součástí pozemku p.č. 124/1 k.ú. Miletín za účelem umístění, provozu, úprav a údržby zařízení veřejné sítě elektronických komunikací s f. Vantage Towers s.r.o.

 

  Informace k dokumentu úřední desky:  

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

01.12.2023

16.12.2023