oficiální web města

Veřejné osvětlení a chodník ul. Jiřího z Poděbrad v Miletíně

Předmětem projektu je provedení rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníku v ulici Jiřího z Poděbrad v místní části nazývané „U bytovek“.

Cílem projektu je pomocí rekonstrukce komunikace pro pěší včetně rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Jiřího z Poděbrad u bytovek zajistit bezpečný pohyb chodců v Miletíně.

Rekonstruovaný chodník pro pěší vytvořil propojení mezi okrajovou částí a centrem města Miletína. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění povrchových vlastností vozovek a komunikací pro pěší i k úpravám dopravního prostoru (veřejné osvětlení) pro zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu, v tomto případě chodců.

Projekt byl podpořen z I. výzvy IROP – MAS Podchlumí – Bezpečnost dopravy.  Byl z 90 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 5 % byl spolufinancován státním příspěvkem.