oficiální web města

Jak to bylo se vznikem Dámského klubu

Nápad na setkávání důchodkyň vzešel z jedné návštěvy v místní knihovně, kdy se nás náhodně sešlo několik čtenářek, „čerstvých důchodkyň “. Hodily jsme řeč, dobře jsme si popovídaly a slovo dalo slovo.

Definitivní rozhodnutí o pravidelných setkáváních klubu jednou za měsíc padlo v Městské knihovně K. J. Erbena dne 29. září 2016 při akci Čtu, čteš, čteme aneb posezení s knížkou. Sešlo se nás tehdy osm a rozhodly jsme se pořádat setkání pravidelně, vždy poslední čtvrtek v měsíci. Od té doby jsme se sešly už 44krát. Jistě bychom byly letos dosáhly kulaté padesátky, ale koronavirus nám plány na několik měsíců několikrát překazil, tak snad něco letos a v příštím roce.

A jaké akce dámský klub pořádá:

Velmi oblíbené jsou výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí Miletína, které jsou buď pěší, nebo je kombinujeme s autobusovou dopravou. Navštívily jsme Pardoubek v Lázních Bělohrad, Byšička, přehradu Les království, pokochaly se ve výrobně vánočních ozdob ve Dvoře Králové nad Labem, putovaly jsme za pizzou do Třebihoště.

Mezi tradiční akce na ukončení letní sezony patří opékání buřtů, před vánočními svátky si rády posedíme u cukroví a vyměňujeme si recepty.

Baví nás ruční práce – výšivka, pedig, pletení, háčkování a různé další techniky. Občas si vytvoříme nějaké dekorace na výzdobu našich domovů. Rády potrénujeme paměť, zasportujeme si, vyluštíme nějaké hádanky a na besedách se setkáme se zajímavými lidmi.

Do klubu zavítají i muži, a to hlavně tehdy, když uspořádáme nějaké zajímavé besedy. Největší ohlas mezi veřejností měly ty o historii a zajímavostech Miletína.

Neváhejte a až to situace dovolí, přijďte mezi nás, rády kohokoliv přivítáme. Myslím, že nebudete litovat, bývá to vždy legrace a nápadů máme stále dostatek.

Stanislava Hlaváčková