oficiální web města

První zmínka o „Radnici“ je z roku 1565, kdy Jiří z Valdštýna dal vystavět na náměstí miletínském radní dům (radnici) z kamene o jednom poschodí, s věžičkou. A vedle ní tři masné krámy řezníkům. Vedle radnice byla kašna pro vodu a kousek dále rybníček pro případné ohně. Na počátku století devatenáctého zřídilo se mezi radnicí a masnými krámky přístřeší pro stříkačku k hašení ohně. Tato radnice byla v roce 1844, dle jiné kroniky roku 1842, zbořena. Masné krámky vyhořely při velkém požáru v roce 1846. Radnice stála v místech, kde nyní stojí pomník K. J. Erbena.

V říjnu 1818 byl slavnostně položen první kámen nové radnice. Dům byl postaven z kamene a cihel o jednom poschodí. Jeho majitelem byla obec, která ho pronajímala. Zisk z nájmu šel na dobročinné účely a pro podporu zchudlých občanů – sousedů. Odtud má dům svůj název „Sousedský dům“. Vyhořel při velkém požáru v červenci 1846 až na kamennou klenutou místnost v přízemí, kde byl uložen městský archiv. Dům byl opraven a v roce 1849 byla do jeho průčelí přistavěna věž se špičatou střechou a hodinami. V přízemí byla opět zřízena restaurace, na konci 19. století zde sídlila Občanská beseda.

V roce 1905 Obec Miletín zakoupila od Emilie Frankebuschové dům čp. 99 i se dvorem. Chvíli v dolní části sídlila Občanská záložna, v poschodí byl učitelský byt a muzeum. Od roku 1908 je dům čp. 99 Radnicí. Dnes je zde sídlo Městského úřadu Miletín.

Čerpáno z Kroniky Miletína, uložené na městském úřadě