oficiální web města

Slavnostní otevření: 19. června 2010

Projekt Naučné stezky K. J. Erbena (dále jen NS K. J. Erbena) je velice zajímavá služba nejen pro návštěvníky oblasti Miletína. Tento slavný miletínský rodák je s místem úzce spjat. Většina jeho děl je inspirována městem a okolím. Naučná stezka je výbornou variantou, jak představit široké veřejnosti život a myšlenky z doby žití K. J. Erbena. V současné době je v jeho rodném domku muzeum. Naučná stezka zapojuje jak ty nejmladší děti s rodiči, tak i ostatní generace k aktivnímu vnímání života a díla rodáka.
Projektem se řešila nedostatečná nabídka služeb tohoto druhu, která zapojí a vtáhne do děje širokou veřejnost. Naučný charakter přispívá k duševnímu rozvoji účastníků. Naučná stezka je vhodným námětem pro školní výpravy, které si tak výuku literatury doslova osahají. Vede městem a jeho okolím a je výhodnou variantou, jak posílit venkovskou turistiku této oblasti. Od únoru 2021 se pracuje na úpravě stezky. Bude zrušena ta část, která od Krále na koni vedla po asfaltové silnici. Nahradí jí pěšina podél lesa, mnohem bezpečnější a zábavnější.

Technické parametry:
Informační tabule jsou o velikosti 80×60 cm dřevěné opatřené ochranným nátěrem tak, aby nepodléhaly povětrnostním vlivům. Deska je umístěna na kovové pozinkované stojně. Velikost pohledové plochy desky je 40×80 cm, na níž je umístěna velkoformátová fotografie s popiskami okolí z odolného materiálu – folie na pevné hliníkové desce. Deska ukotvená na tabuli dřevěnými lištami na podklad z voděodolné OSB desky. Tabule je upevněná na kovové pozinkované noze a ukotvená do země. Umístěno 9 tabulí. Vyhlídková místa jsou doplněna o mobiliář v podobě 3 laviček. Do projektu je počítáno i s dvěma dřevěnými sochami – materiál dub opatřený ochranným nátěrem a doplněn o nosné kovové prvky. Umístěna je i zeleň v podobě 2 stromků třešně a 4 keříčky mateřídoušky. V projektu se počítalo i se zpevněním cest.
Výsledkem projektu je kompletní Naučná stezka K. J. Erbena, vedená místem rodiště – městem Miletín a okolím. Výsledkem projektu je usazení 9 naučných míst s doprovodným mobiliářem posezením. V rámci projektu byly upraveny i některé části cest trasy. Trasu lze absolvovat od kteréhokoli zastávkového místa, protože na každé tabuli je umístěn drobný nákres celé trasy. Značení NS je řešeno pískovcovými mezníky označenými barvami města Miletína – žlutou a modrou tak, aby nezasahovalo do rázu města.

Více informací o historii stezky naleznete také na stránkách Spolku Divadelního souboru Erben DS Erben

Mapa stezky: