oficiální web města

V roce 2021 oslavil Klub přátel K. J. Erbena 30. výročí založení. Stanovy klubu byly registrovány na ministerstvu vnitra dne 14. srpna 1991. Klub vznikl jako dobrovolné sdružení působící v kulturní oblasti.

Hlavní cíl činnosti klubu uvedený v úvodní části stanov je uchovávat památku K. J. Erbena a popularizovat jeho dílo. Při šíření Erbenova odkazu spolupracuje klub i s kulturními a osvětovými institucemi a se sdělovacími prostředky.

Klub byl založen dne 7. února 1991 především zásluhou Vlasty Bucharové, bývalé učitelky v miletínské škole. Jako velká vyznavačka Erbenova díla si přála, aby miletínští udržovali odkaz výjimečného rodáka společně. Dalšími zakládajícími členy klubu byli: Stanislav Fridrych, Václav Foubík, Stanislava Hlaváčková, Blanka Šimková, manželé Mikešovi, Karel Kubišta, Lenka Kožíšková, Eva Slivková, Vlasta Kárová, Vojtěch Nálevka, Zdena Nováková, Růžena Kněžourková, Růžena Kvapilová, Vlasta Bucharová ml., Růžena Hellingerová, Eva Košátková, Mirka Veverková, Mirka Plecháčová, Julie Babincová, Vlasta Šulcová, Alena Fléglová. Všichni jsou buď miletínští rodáci, jejich potomci nebo v Miletíně žili a pracovali. Mnozí z výše uvedených přišli ze zrušených miletínských spolků, např. z Českého svazu bojovníku za svobodu, Českého svazu ochránců přírody nebo z Občanské besedy při OÚ v Miletíně.

Prvním předsedou klubu byl zvolen Václav Foubík, od roku 1994 byla předsedkyní Zdena Nováková, od valné hromady 12. prosince 2016 pak Vlasta Bucharová ml.

Jak je vidět v kronikách i v publikovaných článcích v Sousedských listech, klub své akce dokumentuje. Mnohé na fotografiích zachytila šéfredaktorka Sousedských listů PhDr. Iva Reichlová, Lenka Jahelkova, Hellingerovi a Vlasta Bucharová ml. Kromě toho Ateliér fotografie Martin Hlaváček v roce 2018 vytvořil krásné fotoalbum ze tří akcí.

Na počátku existence klub dostával dotace na činnost z ministerstva kultury; později je každoročně obdržel od MěÚ Miletín. K činnosti samozřejmě přispívají i peníze vybrané z členských příspěvků a vstupného na různé akce.

K informování o akcích klub již tradičně používá skříňku umístěnou na miletínském náměstí a program bývá zveřejněn i na webových stránkách Miletína.

Se členstvím v klubu je většinou spojeno průvodcovství v rodném domku K. J. Erbena. Vlasta Bucharová st. vykonávala tuto službu po celých 19 let. Převzala ji od paní učitelky Anny Břicháčkové a na jaře roku 1992 ji předala Evě Košátkové. Dalšími průvodkyněmi byla Růžena Hellingerová, Mirka Plecháčová, Libuše Sedlářová, Růžena Švandová, rozená Grofčíková, Alena Bendová, rozená Jirsáková. V současné době v rodném domku provádí Milan Lánský.

První akce klubu se konala 14. března 1991 v obřadní síni. Byl to vzpomínkový večer k uctění památky T. G. Masaryka. Proč právě Masaryka? Jaký je vztah prezidenta a našeho básníka? Odpověď najdeme v předsálí Sousedského domu.  Na zdi je zde zachycen citát T. G. Masaryka, který dne 10. července 1926 navštívil Miletín a do kroniky jednoty Sokola napsal: „V Erbenovi máte program: Uchovávat vše, co je krásné a zdravé z našeho národního bytu, a tvořivě přidávat, čeho nová doba vyžaduje“.

Klub přátel K. J. Erbena za dobu své existence uspořádal již nespočet akcí a ve své činnosti pokračuje i nadále. Kromě toho se spolu s Městem Miletín stará o hrob slavného rodáka na Olšanských hřbitovech.